مشاور، طراح و تولید کننده 

انواع لباس کار


دانشنامه لباس کار کمينه

فهرست وسایل حفاظتی انواع مشاغل


1- کارگر برق کار و مخابرات : 
کلاه ايمنی ، دستکش و کفش ايمنی عايق الکتريسيته است و در صورت لزوم کمربند ايمنی ، ابزار کار با دسته های عايق الکتريسيته . 
2- کارگر ساختمانی :
دستکش لاستيک ، کفش ايمنی ، کلاه ايمنی و در صورت لزوم کمربند ايمنی 
3- کارگر تراشکار :
عينک ایمنی تراشکاری ، کفش ايمنی و در صورت لزوم سربند و مچ بند . 
4- جوشکار و کمک جوشکار :
کلاه ایمنی و کفش ايمنی ، عينک ایمنی يا ماسک جوشکاری ، پيش بند و آستين و گتر چرمی و در صورت لزوم کمربند ايمنی
5- کارگر رنگ کار يا نقاش :
کلاه گوشی دار پلاستيکی ، دستکش پلاستيکی ، ماسک يکبار مصرف ضد گرد و غبار (ماسک کاغذی) ، چکمه پلاستيکی
6- کارگر شيشه گر :
عینک حفاظتی ، دستکش ایمنی و پيش بند چرمی و گتر چرمی 
7- کارگر مقني يا چاه کن :
کلاه ايمنی ، دستکش لاستيکی ، چکمه لاستيکی ، ساق بلند ، کمربند ايمنی مجهز به طناب نجات ، چراغ قوه يا چراغ روشنايی سيار با ولتاژ کمتر از 24 ولت ، ماسک مجهز به کپسول اکسيژن و در صورت لزوم ماسک ضد گاز و عينک حفاظتی ضد گرد و غبار . 
8- کار با مايعات شيميايی يا اسيدها :
عینک ضد اسيد ، دستکش پلاستيکی ساق بلند ، پوتين پلاستيکی ، ژاکت و پيش بند پلاستيکی . 
9- کارگر نجار :
کفش ايمنی ، دستکش چرمی ، ماسکضد گرد و غبار ، عينک حفاظتی و در صورت لزوم گوشی حفاظتی
10- کارگر مکانيک :
11- کارگر ريخته گر و قالب ريز :
کلاه ايمنی ، عينک حفاظتی ، دستکش ، پيش بند و گتر نسوز ، کفش ايمنی و ماسکبخارات مضر. 
12- کارگر توربين بخار :
گوشی حفاظتی ، کفش تخت لاستيکی و در صورت لزوم دستکش ايمنی 
13- کارگر آهنگر :
کفش ايمنی ، دستکش و پيش بند چرمی ، عينک تراشکاری و در صورت لزوم گوشی حفاظتی .
14- حلبی ساز :
دستکش کف چرمی ، پيش بند چرمی و در صورت نياز کفش ايمنی .
15- کارگر آزمايشگاه :
عينک ضد اسيد ، دستکش پلاستيکی ساق بلند ، پيش بند پلاستيکی و در صورت لزوم گتر حفاظتی ، ماسک حفاظتی بخارات مضر .
16- كارگر معدن:
کلاه ايمنی ، پوتين ايمنی لاستيکی ساق بلند ، ماسک حفاظتی ، دستکش حفاظتی ، چراغ ايمنی معدن و در صورت لزوم کمربند حفاظتی مجهز به طناب نجات
17 - کارگر چاپخانه :
دستکش پلاستيکی آزمايشگاه ، پيش بند پلاستيکی ، چکمه پلاستيکی معمولی ، ماسکحفاظی بخارات مضر .
18- کارگر سردخانه :
دستکش حفاظتی ، پيش بند حفاظتی ، لباس کامل سردخانه ، پوتين ايمنی و کلاه حفاظتی .
19– جا به جا کردن اشيا سنگين :
کلاه ايمنی ، دستکش چرمی ، پوتين ايمنی . اگر در معرض سقوط يا پرتاب شدن اجسام قرار داريد بايد کلاه حفاظتی مقاوم و در عين حال سبک بر سر بگذاريد تا آسيب نبيند . |  مشاهده تاریخچه موضوع  |

کلیه حقوق  سایت لباس کار  متعلق به گروه تولیدی هزار و یک می باشد.
آدرس: تهران، خ جمهوری، بین فلسطین و ولیعصر، ساختمان آزاد طبقه اول- تلفن: 02166958709 فاکس:02166468630
تلفن سفارشات: 09125443842
طراحی و اجرا: شرکت فناوری اطلاعات صفر و یک - پورتال صفر و یک
استخدام برنامه نویس دات نت
);